Belangstelling neemt toe!

Met de enquête aan de deur hebben wij 80% van de bewoners thuis getroffen. Hun reacties hebben ons in ieder geval twee dingen duidelijk gemaakt:

1. Een meerderheid van de bewoners staat zeer positief tegenover ons initiatief. Daaruit concluderen wij dat de noodzaak van het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in Hoogkade en Hoogwerf leeft.

 

2. Er zijn voldoende potentiële liefhebbers van (deel)auto's die mee willen doen.