De initiatiefnemers

Wij zijn drie bewoners van Java-eiland in Amsterdam die bijdragen aan een duurzaam beheer van onze aarde. Dat is onze gezamenlijke passie. Samen hebben we Java Electric opgericht. 

Op de foto zie je ons met blauwe druifjes die we aan alle buurtbewoners hebben aangeboden om aandacht te vragen voor ons project. 

Peter Wigman

Innovator en ervaren in het opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten. Peter is de projectleider en drijvende kracht achter het project. Hij gelooft in elektrisch deelrijden en wil laten zien dat dit kan vanuit je eigen garage. Peter woont aan de Javakade en draagt met zijn onderneming Pooom! bij aan Java Electric.

 

Janneke Lam-Hesseling

Oprichtster van 'Klimaatgroep 1019' in het gebouw Hoogkade waar ze woont. Ze laat zich met name inspireren door de ideeën over een circulaire economie van Thomas Rau. Energietransitie en hergebruik van grondstoffen gaan daarbij hand in hand. Daarom heeft elektrisch deelrijden haar voorkeur.

Carla Pyfferoen

Actief deelneemster in diverse vormen van de deeleconomie.

Als bewoonster van Hoogkade ziet ze het gemeenschappelijk elektrisch rijden als stimulans voor sociaal contact.

Carla kijkt er naar uit om direct in haar eigen garage in te kunnen stappen en weg te kunnen rijden.